Thiết bị an ninh

1.3 MP H.264 Vandal-Resistant 30M IR Dome Network Camera

Mã sản phẩm: CAMIPE1DVMSeries
Giá bán : Liên hệ

3 MP H.264/H.265 20M IR Mini Dome Network Camera w/ Fixed Lens

Mã sản phẩm: CAMIPE3DFSeries
Giá bán : Liên hệ

CAM-IPE-2D-F Series

Mã sản phẩm: CAMIPE2DFSeries
Giá bán : Liên hệ

1.3 MP H.264 20M IR Mini Dome Network Camera w/ Fixed Lens

Mã sản phẩm: CAMIPE1DFSeries
Giá bán : Liên hệ

CAM-IPE-7D-4X5

Mã sản phẩm: CAMIPE7D4X5
Giá bán : Liên hệ