Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019

Thực hiện công văn số 1209/H08-P4 ngày 26/7/2019 của Cục Công nghiệp an ninh về việc yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công an công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019 theo Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 và Nghị định số 81/2015/NĐ-CP  ngày 18/9/2015 của Chính phủ.

     Công ty TNHH Một Thành Viên 990, Bộ Công an báo cáo việc công bố thông tin năm 2019 như sau:

 

TẢI TÀI LIỆU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 TẠI ĐÂY.

http://www.990.com.vn/Images/Content/ke%20hoach%20san%20xuat%20kinh%20kinh%20doanh%20201908212019.pdf

TẢI TÀI LIỆU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2018 TẠI ĐÂY.

http://www.990.com.vn/Images/Content/bao%20cao%20quyet%20toan%20tai%20chinh%20201808212019.pdf

TẢI TÀI LIỆU BÁO CÁO THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NĂM 2019 TẠI ĐÂY.

http://www.990.com.vn/Images/Content/Bao%20cao%20thong%20tin%20doanh%20nghiep%2011092019.pdf

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 17
  • Tất cả: 607.405